Aktuality

Spuštění nových webových stránek.

Objednávací formulář

Všechna políčka formuláře musí být korektně vyplněna. Ve formuláři prosím neposílejte odkazy, mohou být vyhodnoceny jako spam.

Atelier Penta

Projektová činnost v investiční výstavbě

Projektovou činnost provádíme v plném rozsahu, to znamená včetně řemesel, výkazů výměr, rozpočtů apod. ATELIER Penta s.r.o. projektuje veškeré pozemní stavby co do konstrukcí (klasické, betonové, ocelové, dřevěné) a druhu (bytové, občanská vybavenost, průmyslové apod.), včetně staveb souvisejících (komunikace, vodohospodářské stavby aj.). Zpracováváme všechny stupně dokumentace – ZTV, studie, regulační plány, projekty pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, prováděcí projekty. Projekty zpracováváme elektronicky počítači v CAD systému SPIRIT.


Inženýrská činnost

Inženýrskou činnost zajišťujeme podle požadavku zákazníka jak ve fázi přípravy stavby (územní řízení, stavební řízení), tak ve fázi realizace stavby (autorský a stavební dozor). Současně zajišťujeme předprojektovou přípravu stavby (výběr a prověření stavebního pozemku a prověření možnosti investičního záměru na daném pozemku. Pro investory obstaráváme výběr nejvhodnějšího dodavatele stavby. Číst celý článek - O společnosti

Projekty

Číst celý článek - Projekty