Objednávací formulář

Všechna políčka formuláře musí být korektně vyplněna. Ve formuláři prosím neposílejte odkazy, mohou být vyhodnoceny jako spam.

O společnosti Atelier Penta

Projektová činnost v investiční výstavbě

Projektovou činnost provádíme v plném rozsahu, to znamená včetně řemesel, výkazů výměr, rozpočtů apod. ATELIER Penta s.r.o. projektuje veškeré pozemní stavby co do konstrukcí (klasické, betonové, ocelové, dřevěné) a druhu (bytové, občanská vybavenost, průmyslové apod.), včetně staveb souvisejících (komunikace, vodohospodářské stavby aj.). Zpracováváme všechny stupně dokumentace – ZTV, studie, regulační plány, projekty pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, prováděcí projekty. Projekty zpracováváme elektronicky počítači v CAD systému SPIRIT.


Inženýrská činnost

Inženýrskou činnost zajišťujeme podle požadavku zákazníka jak ve fázi přípravy stavby (územní řízení, stavební řízení), tak ve fázi realizace stavby (autorský a stavební dozor). Současně zajišťujeme předprojektovou přípravu stavby (výběr a prověření stavebního pozemku a prověření možnosti investičního záměru na daném pozemku. Pro investory obstaráváme výběr nejvhodnějšího dodavatele stavby.


Dále provádíme

Statické návrhy a posouzení konstrukcí, Požárně bezpečnostní řešení staveb, Průkazy energetické náročnosti staveb.


Bezpečnost práce

Máme oprávnění pro výkon koordinátora bezpečnosti práce na stavbách


Měření radonu

Měření radonu na pozemku i v objektech, Návrh protiradonových opatření u novostaveb i stávajících staveb.


Působnost firmy

Firma provádí výše uvedené práce především v regionu jižních, západních a středních Čech. V případě uzavření smlouvy, je však schopna pokrýt území celé ČR.

Profesní složení společníků a zaměstnanců firmy

Ing. Pavel Bublík – Jednatel. Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a pro požární bezpečnost staveb, praxe v oboru 35 let. Specializace – požární bezpečnost staveb, pozemní stavitelství, měření radonu a protiradonová opatření, inženýrská činnost, KBOZP, TD.

Ing. Miroslav Chalupský - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, praxe v oboru 24 let. Specializace – pozemní stavitelství, dopravní stavby, KBOZP, TD.

Ing. Petr Janoch – Jednatel. Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, praxe v oboru 24 let. Specializace – pozemní stavitelství, statika, TD.

Ing. Vladimír Nejedlý – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, praxe v oboru 27 let. Specializace – pozemní stavitelství, dopravní stavby, průkazy energetické náročnosti budov TD.

Jaroslava Nováková - inženýrská činnost, planografie.